မင်္ဂလာစားသောက်ဆိုင်များ

The various kind of restaurants in Myanmar.

Sanctuary Food & Coffee

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
စမ်းချောင်း

Inochi Yakitori Sushi House

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
ကမာရွတ်

Four Seasons Steamboat Restaurant

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
တောင်ဥက္ကလာပ

Chinese 47

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
ဗဟန်း

Shwe Kaung Hot pot & BBQ buffet

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
စမ်းချောင်း

Café Amazon Myanmar @ City mall branch

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
လမ်းမတော်

Oriental House

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
စမ်းချောင်း

Wine Link Restaurant & Bar

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
မရမ်းကုန်း

The Seaside Taste

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
ဗဟန်း

Hush-Hush Bar

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
ဗဟန်း

Tea Code Drinks & Snacks

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
စမ်းချောင်း

Godeng Hodeng Thai Noodle @ Sanchaung Branch

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
စမ်းချောင်း

Burma Bistro

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး

August @ Myay-Ni-Khone Branch

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
စမ်းချောင်း

Quick and Easy Café

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
စမ်းချောင်း

Little Korea BBQ restaurant

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
တောင်ဥက္ကလာပ

Eatfinity Restaurant @ Botathaung Branch

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
ဘိုတထောင်

Rich Bar

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
မရမ်းကုန်း

Jack’s - Gourmet Coffee & Food

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
တာမွေ

Oh My Grill BBQ & Mala Xiang Guo

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
စမ်းချောင်း

Café Culture

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
တောင်ဥက္ကလာပ

Asia Seafood & Hotpot Restaurant

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
စမ်းချောင်း

The Boiling Shrimp Myanmar

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
ရန်ကင်း

Conifer 46

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
တောင်ဥက္ကလာပ

Kelvin’s Pool Bar

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
ဗဟန်း

Buthee

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
ဘိုတထောင်

Decola Bistro

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
လမ်းမတော်

Fisherman's Wharf Fish Hotpot MM

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
မရမ်းကုန်း

Fire & Ice Bar

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
ဘိုတထောင်

DAO Hotpot

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
ရန်ကင်း