မင်္ဂလာစားသောက်ဆိုင်များ

The various kind of restaurants in Myanmar.

Century Bar & Café

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
ဒဂုံ

Café 20

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
ဗဟန်း

Coffee Studio

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
ဘိုတထောင်

7th Joint Bar & Grill

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
ကျောက်တံတား

Jo Jo Hotpot (Junction City Branch)

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
ပန်းဘဲတန်း

Thai Kitchen @Junction City

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
ပန်းဘဲတန်း

Sar Taw Pwal Seafood & Rakhine Cuisine

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
လမ်းမတော်

Mr. Cooker (Tamwe Branch)

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
တာမွေ

Cozy Bar & Restaurant

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
တောင်ဥက္ကလာပ

KOI Thé @ Junction City

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
ပန်းဘဲတန်း

Spicy Sticks Hot Pot (Myay Ni Gone Branch)

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
စမ်းချောင်း

Asia House Restaurant

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
လမ်းမတော်

June Café

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
စမ်းချောင်း

Old Skool Bar & Restaurant

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
စမ်းချောင်း

Vista Do Rio Kayan Traditional Fine Dining

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
သုဝဏ္ဏ

Old Town White Coffee (Yaw Min Gyi Branch)

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
ဒဂုံ

Beauty in The Pot

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
ဗဟန်း

The Marina Indian Restaurant

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
ဒဂုံ

Amazing Thai Food

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
လမ်းမတော်

50th Street Restaurant & Bar

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
ဘိုတထောင်

Yoogane Korean Restaurant @ Junction Mawtin

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
လမ်းမတော်

Happy Café and Noodles

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
ကမာရွတ်

Pork n’ Stick (City Mart Myaynigone branch)

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
စမ်းချောင်း

Yangon River Cruise & Dining - YRC

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
ဘိုတထောင်

Café On The Way

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
ဗဟန်း

Imperial Café & Book

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
ကမာရွတ်

Mingalar 48 Food House & Catering

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
စမ်းချောင်း

Agape Kachin Food Channel

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
စမ်းချောင်း

Black Canyon (Junction City Branch)

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
ပန်းဘဲတန်း

Hard Rock Café Yangon

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
ဗဟန်း