မင်္ဂလာစားသောက်ဆိုင်များ

The various kind of restaurants in Myanmar.

Thiripyitsaya Sky Bistro

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
ပန်းဘဲတန်း

Altas Rooftop Bar & Lounge

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
စမ်းချောင်း

Pan Swel Taw @ Junction Mawtin

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
လမ်းမတော်

My Cup Café @ Hledan Branch

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
ကမာရွတ်

Hey U @ Hledan Branch

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
စမ်းချောင်း

SumLut

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
စမ်းချောင်း

Sushi Tei Myanmar

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
ဗဟန်း

Moon Bakery @ Junction Mawtin

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
လမ်းမတော်

Mahlzeit German Restaurant

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
စမ်းချောင်း

Gourmet Bar

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
ကမာရွတ်

Tokyo Coffee Cafe & Bar

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
စမ်းချောင်း

Hejihejo Myanmar @ Myanmar Plaza

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
ဗဟန်း

Wa Tote Kyee Special Hot Pot And BBQ Buffet

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
စမ်းချောင်း

Shwepalin Tea Shop @ Kyimyindine

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
ကြည့်မြင်တိုင်

The Milk Bar

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
စမ်းချောင်း

Café Ramona

ကြည့်မြင်တိုင်

August Drinks and & Fried Chicken @ Hledan Branch

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
ကမာရွတ်

24 Hours Private Planet

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
စမ်းချောင်း

Terminal 5 Bar & Grill @ Sanchaung

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
စမ်းချောင်း

La Vie En Rose Café

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
စမ်းချောင်း

Sharky’s Myanmar @ Dhamazedi

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
ကမာရွတ်

The Penthouse Restaurant - Skybar – Lounge

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
စမ်းချောင်း

TK House BBQ & Restaurant, Family KTV

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
စမ်းချောင်း

Rangoon Boutique House Café (RBH Café)

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
စမ်းချောင်း

Chewy Junior @ Myanmar Plaza

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
ဗဟန်း

Trademerk Café @ Myanmar Plaza

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
ဗဟန်း

Imperial Garden @ Myanmar Plaza

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
ဗဟန်း

Sorabol Korean Restaurant @ Myanmar Plaza

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
ဗဟန်း

Kentucky Fried Chicken (KFC) @ Myanmar Plaza

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
ဗဟန်း

NooDi

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
ကြည့်မြင်တိုင်