မင်္ဂလာစားသောက်ဆိုင်များ

The various kind of restaurants in Myanmar.

Kaung Kaung Malar Shan Kaw @ Myanmar Plaza

ဗဟန်း

Thai Box Restaurant

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
စမ်းချောင်း

Koffee Korner

မန္တလေး
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး

Boat Noodle

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
စမ်းချောင်း

Lucky Seven @Ahlone

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
အလုံ

Simple Traditional Foods -Shan & Kachin traditional-

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
စမ်းချောင်း

Ice Berry Café & Restaurant @ Sanchaung Street

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
စမ်းချောင်း

Yadanapone A-Lin-Sine @ Parami

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
ရန်ကင်း

The Plant House Café

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
စမ်းချောင်း

Secret Bistro Bar

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
စမ်းချောင်း

Healthy Me Salad & Coffee bar @ Sanchaung

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
စမ်းချောင်း

Beatz by Youk Shi Bar & Restaurant

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
စမ်းချောင်း

Loi Sam Sip

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး

Ippudo @ Junction City

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
ပန်းဘဲတန်း

Frolick @ Myanmar Culture Valley

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
စမ်းချောင်း

Oishii Sushi @ Latha

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
လသာ

Potato Break @ Myanmar Culture Valley

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
စမ်းချောင်း

El Dorado Bake House @ Lanmadaw

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
လမ်းမတော်

Sate Kyite Seafood

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
စမ်းချောင်း

Chris Bar

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
စမ်းချောင်း

Titu's Indian Bistro Myanmar @ Ocean Shwe Gone Daing

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
ဗဟန်း

My Garden Restaurant

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
အလုံ

Swensen’s @ Ocean Shwe Gone Daing

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
ဗဟန်း

Kou Fu Restaurant @ Ahlone

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
အလုံ

Sushi Mikado @ Mandalay

မန္တလေး
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး

Sushi Mikado @ Sanchaung

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
စမ်းချောင်း

33 Hotpot, BBQ & Mala Xiang Guo

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
စမ်းချောင်း

Cuba Bar & Restaurant -Sanchaung-

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
စမ်းချောင်း

The Corner Bar

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
စမ်းချောင်း

Café Dibar -Sanchaung Bal-

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
စမ်းချောင်း