မြန်မာနိုင်ငံခရီးအစီအစဉ်များ

ခရီးသွားများအားလုံးကို ထူးထူးခြားခြားအတွေ့အကြုံများရရှိစေမည့်ခရီးအစီအစဉ်များ ဖြစ်သည်။

The Golden Rock at Kyaiktiyo Pagoda (one day)

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
မွန်ပြည်နယ်
Kin pun