มะริด (Myeik) คือ บ้านเกิดของผม

2019-09-14edit Htoo


จังหวัดมะริด (Myeik) ตั้งอยู่ทางใต้ของประเทศเมียนมา จังหวัดมะริด (Myeik) เริ่มได้รับความนิยมมากขึ้นในปีนี้  เพราะมะริดมีเกาะที่สวยงามกว่า 800 เกาะ อย่างไรก็ตาม การจัดการท่องเที่ยวของที่นี่ยังไม่ได้รับการพัฒนามากนัก แต่วันหนึ่งผมอยากกลับไปตั้งถิ่นฐานอยู่ที่เมืองมะริด (Myeik) ตอนนี้มันผ่านมาแล้วหนึ่งปีเต็ม ๆ ที่ผมไม่ได้กลับไปบ้านเกิดของผม ดังนั้น ผมจึงตัดสินใจว่าจะไปที่นั่น เมื่อ ESCAPERS 17 event จบลง แม้ว่าบ้านของผมจะไม่มีใคร แต่ผมรู้สึกถึงความอบอุ่นเมื่อผมไปถึงที่นั่น ถ้าจะผมเริ่มเล่าเรื่องเกี่ยวกับมะริด (Myeik) ก็คงจะนึกถึงความสวยงามของชายหาด และเกาะที่มีทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์กว่า 800 เกาะ ซึ่งตั้งอยู่ระหว่างจังหวัดมะริด (Myeik) และจังหวัดเกาะสอง (KawThaung) ถึงแม้หมู่เกาะที่อยู่ใกล้เกาะสอง (KawThaung) นั้นสวยงามมากกว่า แต่ในบล็อกนี้ผมจะอธิบายเกี่ยวกับมะริด (Myeik) เป็นหลัก

มะริด (Myeik)

มะริดเป็นเมืองบนชายฝั่งของเกาะในทะเลอันดามัน  เมื่อหลายปีก่อนมันถูกเรียกว่า “เมอกุย” (Mergui) แต่ต่อมาได้เปลี่ยนเป็นมะริด  ภาษาเมียนมา ออกเสียงว่า “มเย๊ะ” (Myeik) หรือที่รู้จักกันชื่อว่า “เบ๊ะ” (Bate)

วธิีการเดินทาง

มี 3 วิธี สำหรับเดินทางจากย่างกุ้งไปยัง มะริด

(1)เครื่องบินสายการบินแห่งชาติเมียนมา บินวันละ 2 เที่ยว ผู้โดยสารสามารถซื้อตั๋วได้ด้วยตนเอง หรือสามารถติดต่อตัวแทนจำหน่ายตั๋ว ส่วนผมเดินทางกับสายการบินแห่งชาติเมียนมา ราคาตั๋วเริ่มต้นที่ 68,000 จั๊ต นอกจากนี้ยังมีสายการบินอื่น ๆ อีก เช่น Apex Airline และ Yadanarbon Airline


(2)รถบัสคุณสามารถเดินทางด้วยรถบัสจากย่างกุ้ง แต่อาจใช้เวลาประมาณ 20 ชั่วโมงกว่าจะถึงที่นั่น ราคาตั๋วรถโดยสารประมาณ 25,000 จั๊ต ผมแนะนำตั๋วรถโดยสารของ Star Ticket Myanmar สามารถสั่งซื้อและจองตั๋วเว็บไซต์ตามลิ้งก์นี้ www.starticket.com.mm(3)เรือ การเดินทางโดยเรือจะเป็นทางเลือกสุดท้าย แต่ผมไม่แน่ใจว่าบริการ Speed Boat ยังคงมีอยู่มั้ย หากมีบริการนี้คุณสามารถเดินทางจากย่างกุ้งไปที่มะริดได้ภายในหนึ่งวัน


แนะน าข้อมูลทพี่กั

ผมขอแนะนำโรงแรมเฉพาะชื่อ กับเบอร์โทรศัพท์ติดต่อเท่านั้น เนื่องจากผมอยู่บ้าน ผมจึงไม่สามารถอธิบายการบริการใด ๆ ของโรงแรมได้เลย

 โรงแรมระดบัสูง

Pearl Thanda Hotel โทร. 09254027691, 059142126
Eain Taw Phyu Hotel โทร. 05942055, 05942056
Grand Jade Hotel โทร. 05941906, 05942084

โรงแรมระดบักลาง

Myint Moh Hotel โทร. 09765005641, 09765005642
Mya See Sein Hotel โทร.05941272, 0594257
Kyal Pyan Hotel โทร.05942135, 09876295

เกสต์เฮาส์ราคาประหยดั

Myeil Royal Guest House โทร. 09790190208
Sun Guest House โทร. 0941004824, 098761522


 การเที่ยวชมเมือง

  คุณสามารถเช่ารถเพื่อเที่ยวชมเมือง และคุณสามารถขอข้อมูลเพิ่มเติมจากโรงแรมที่คุณพัก หรือบริษัทที่คุณซื้อแพ็คเกจทัวร์ บริการเช่ารถยนต์จะมีค่าใช้จ่ายประมาณ 30,000 – 50,000 จั๊ต ต่อวัน นอกจากนี้ คุณยังสามารถชมบรรยากาศรอบ ๆ เมืองด้วยมอเตอร์ไซค์ มีค่าใช้จ่ายประมาณ 10,000 ต่อวัน

1. เจดีย์เตงด่อจี (Lay Kyun Se Mee Thein Taw Gyi Pagoda)

เป็นเจดีย์โบราณที่สร้างไว้สำหรับประดิษฐานพระทนต์ของพระพุทธเจ้า คุณสามารถชมพระอาทิตย์ตกจากบริเวณเจดีย์ ซึ่งมันเป็นสิ่งที่น่าสนใจมาก นอกจากนี้ คุณยังสามารถชมพิพิธภัณฑ์โบราณได้อีกด้วย

2. อาคารสมยัอาณานิคมโบราณ

      หลังจากที่คุณสักการะเจดีย์เตงด่อจีแล้ว คุณควรเดินไปดูอาคารสมัยอาณานิคมโบราณ เพราะสถานที่สองแห่งนี้อยู่ใกล้กันมาก ๆ นอกจากนี้ ยังมีอาคารโบราณใกล้กับย่านเซดาน ( Zay Tan) ย่านกั่นคาว (Kan Khaung) และย่านมยิ้ดมะ (Myit Ma)

 

3. เจดีย์ป่อด่อหมู่ (Paw Taw Mu Pagoda)

เจดีย์แห่งนี้ตั้งอยู่ที่ใกล้ ๆ สนามกอล์ฟกับสนามบินมะริด นอกจากสักการะองค์เจดีย์แล้ว คุณยังสามารถถ่ายรูปสวย ๆ ที่สนามกอล์ฟได้อีกด้วย

4.วดัตอจาว (Taw Kyaung)

      เมื่อครั้งที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ เยือนสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ทรงเสด็จพระราชดำเนินไป “ วัดตอจาว” (Taw Kyaung) ซึ่งเป็นหนึ่งในอารามโบราณที่มะริด สถาปัตยกรรมที่วัดแห่งนี้มีการออกแบบที่สวยงามมาก

5. น ้าตกหยิ่นเง (Yin ngay)

เป็นน้ำตกขนาดเล็กที่ตั้งอยู่ระหว่างเมืองเกาะสอง (KawThaung) และ เมืองตะนาวศรี (Tanintharyi) คุณจะต้องขับรถออกนอกเมืองมะริดประมาณ 40 นาที น้ำตกอาจไม่ใหญ่นัก แต่คุณสามารถเล่นน้ำได้มากที่สุดเท่าที่คุณต้องการ

6. สะพาน จแว กู เจา้ พยา (Kywal Kuu Kyout Phyar Bridge)

      สะพานแห่งนี้เป็นสะพานทางเข้าเมืองมะริด และคุณควรไปสัมผัสบรรยากาศตอนเย็นที่นั่น เพราะบรรยากาศตอนเย็นที่นั่นสวยงามมาก

7. เจดียม์หาติดิซะยะ (Mahar Theiddhi Zaya Pagoda)

      เจดีย์แห่งนี้สร้างจำลองตามรูปแบบของเจดีย์ชเวดากอง หากจะไปสักการะเจดีย์แห่งนี้ คุณต้องขับรถ 20 นาทีจากตัวเมือง

 

8. สระกั่นจีเหย่กั่นป่าว (Kan Gyi Yay Kan Paung)

 เป็นสระน้ำที่มีดอกบัว และผักตบชวาเยอะมาก ๆ คุณสามารถไปเดินเล่นที่นั่นได้ในตอนเช้า

9. ถนนพญาจี (Pha Yar Gyi Street)

ถนนเส้นนี้มีเจดีย์และอารามมากมาย มันจะดีมาก หากคุณได้ลองไปเดินเล่นที่นั่นสักครั้ง แต่ครั้งนี้ผมไม่มีโอกาสไป เพราะถนนสายนี้กำลังซ่อมแซมอยู่

10. เจดียป์ยี โลง ชาน ต่า กะ บา โลง (Pyi Lone Chan Thar Gabar Lone Pagoda)

เจดีย์แห่งนี้ค่อนข้างใกล้กับเจดีย์มหาติดิซะยะ (Mahar Theiddhi Zaya Pagoda) บริเวณเจดีย์คุณสามารถชมวิวทุ่งนาสวย ๆ  ของเมืองมะริดได้จากมุมนี้

 

 • 11. วัดจีน (Chinese Communal Temple)

ที่เมืองมะริดมีวัดจีน 3 แห่ง บริเวณย่านเซ้ะ แหง่ (Sate Ngel) ย่านท้ะ ปยิ่น (Tat Tatin) และอีกแห่งอยู่ใกล้กับวิทยาลัย 

 • 12. ไข่มุกแห่งเมืองมะริด

ไข่มุก เป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ของเมืองมะริด คือ คุณสามารถเลือกชมเลือกซื้อไข่มุกได้ที่ร้านค้าในตลาด หรือร้ายค้าในย่านเซดาน (Zay Tan)

 • 13. โบสถ์คริสต์

โบสถ์คริสต์ ที่สร้างขึ้นด้วยการออกแบบตามสถาปัตยกรรมโปรตุเกส เป็นบ้านเก่าของผู้ว่าการเมืองมะริด

 • 14. วัดวิดไต้ (Wit Tite Monastery) วัดบูพญาเชฮาว (Buu Bayar Monastery)

      ปกติบริเวณปากทางเข้าวัดในเมียนมาจะมีรูปปั้นสิงห์อยู่ที่หน้าวัด แต่ในวัดเหล่านี้มีรูปปั้นตำรวจทหารญี่ปุ่นตั้งอยู่ที่บริเวณทางเข้า

 

 • 15.เขาพญาไต้ (Bayar Kai Hill)

เขาพญาไต้ ตั้งอยู่ระหว่างย่าน กั่น ป่าว โย (Kan Paung Yoe) และย่าน มเย๊ะ ต่าว (Myeik Taung) บนยอดเขามีเจดีย์ ย้ะ ด่อ หมู่ (Yat Taw Mu) อยู่ใกล้ๆ คุณสามารถมองเห็นทัศนียภาพที่ดีที่สุดของมะริดได้จากที่นี่

 • 16. บ้านรังนก (The Nest House)

        มาคุณไปถึงที่มะริดแล้ว ไม่ควรลืมไปที่บ้านรังนก มันเป็นแหล่งผลิตรังนกที่มีคุณภาพดีที่สุดจากเมียนมา ตั้งอยู่ที่ถนนกานนา (Kan Nar) โดยคุณสามารถขออนุญาตเข้าไปชมที่นั่นได้ 

 • 17.  อู่ต่อเรือ

ที่มะริดมีอู่ต่อเรือขนาดใหญ่

 • 18. เจดีย์ฉีน ก้ะ เส่ง (Shin Ga Sein)

สถานที่แห่งนี้ตั้งอยู่ที่หมู่บ้านเจ้าพยา (Kyouk Phyar) ซึ่งอยู่เลยหมู่บ้านจแว กู (Kywel Kuu) ไปนิดหน่อย ถึงแม้ว่าการคมนาคม หรือถนหนทางจะไม่ค่อยดี แต่หากคุณไปที่นี่ คุณจะได้เห็นวิวพระอาทิตย์ตกที่สวยงามมาก ๆ แห่งหนึ่ง

 • 19. กิจการต่าง ๆ ในเมืองมะริด

ในเมืองมะริดมีกิจการที่น่าสนใจ คือ การเลี้ยงหอย และหอยปูนิ่ม และอื่น ๆ อีกมากมาย

 • 20. จดีย์ชเว่ ยีน ต่าว (Shwe Yinn Taung Pagoda)

      เจดีย์นี้สร้างขึ้นด้วยสถาปัตยกรรมโบราณ ตั้งอยู่ระหว่างทางไปเมืองเกาะสอง (KawThaung) และ เมืองตะนาวศรี (Tanintharyi) คุณจะต้องขับรถออกนอกเมืองมะริดประมาณ 45 นาที • 21. ภูเขาป้ะถ่อ ป้ะแทะ (Pahtaw Pahtat Mountain)

จริงๆ แล้วที่นี่ คือ เกาะที่มีภูเขาสองลูกอยู่ติดกัน คุณจะเห็นเกาะอยู่ทางฝั่งตะวันออกของเจดีย์เตงด่อจี คุณสามารถไปที่นั่นด้วยเรือรับจ้าง คุณสามารถเดินป่าเพื่อเดินขึ้นไปบนภูเขา หากคุณอยากชมวิวสวย ๆ ของมะริด
นอกจากนี้ ที่นี่ยังมีเจดีย์อีกหลายแห่ง เช่น เจดีย์ลยาว ด่อ หมู่ ชว่ะ ต่า ลยาว (Hlyaung Taw Mu Shwe Thar Hlyaung) ซึ่งเรียกว่า “ฉีน มะ หยิ่น ต่า” (Shin Mayin Thar) เพราะตั้งอยู่ระหว่างภูเขาทั้งสอง ถ้าคุณต้องการชมพระอาทิตย์ตก ผมแนะนำให้คุณไปที่เจดีย์ฉีนก้ะเส่ง (Shin Ka Sein) เจดีย์เตงด่อจี (Thein Taw Gyi) และเนินเขาใกล้กับสะพานจแว กู (Kywal Kuu) หรือที่บริเวณถนนกานนา (Kan Nar)

 

อาหารที่น่ารับประทาน


ก๋วยเตี๋ยวผัด (ในเมียนมาเราเรียกว่า “ก้ะ จี ไก้” (Kat Kyee Kite) เป็นอาหารท้องถิ่นที่มีชื่อเสียงที่สุด และที่นั่นมีร้านขายก๋วยเตี๋ยวผัดมากมายทั่วทั้งเมือง เมื่อคุณไปที่เที่ยวที่มะริดผมแนะนำให้คุณลองทานดู และคุณสามารถหาทานได้ทุกเมื่อที่คุณต้องการ ร้านก๋วยเตี๋ยวผัดที่ผมชอบ คือ “จั่น ตอ ก้ะ จี ไก้” (Kyan Taw Kat Kyee Kite) ร้านอาหารใกล้กับโรงแรมเอ่งด่อพิว (Eain Phyu Taw Hotel) บนถนนกานพะยา (Kan Phyar) ร้านอาหารบนถนนพะยาโกสู่ (Phayar Koe Su) และร้านอาหารหม่าวหวิ่น (Maung Win) ใกล้กับโรงเรียนมัธยมหมายเลข 1 ถ้าคุณอยากกินติ่มซำและก๋วยเตี๋ยวผัดเป็นอาหารเช้า ผมแนะนำให้คุณไปที่ร้านเม๊ะ แซ็ก (Mate Sat) บนถนน กาน พะยา มเย่ นี (Kan Phyar Myay Ni) หากคุณอยากกินยำไก่และข้าวเป็นอาหารเช้า มีร้านอาหารบนถนน Htar Wel Su A ถนนและอีกร้านใกล้กับไฟ Kayarni คุณสามารถไปที่ตลาด Myit Ngel ถ้าคุณอยากทานก๋วยเตี๋ยวผัด ก๋วยเตี๋ยวเส้นกลมคั่วนึ่งใกล้กับโรงเรียนกาญจนาภิเษก

ถ้าคุณอยากกินอาหารเมียนมาเป็นอาหารกลางวันผมแนะนำร้านอาหารชื่อ “ปาน อิ่น จีน” (Pan Ingyin) และร้านอาหาร Ashae Ywar ที่ Shan Kyaung ถ้าคุณอยากทานขนมในเวลาบ่ายสองโมงหรือบ่ายสามโมง ก็ให้ไปที่ตลาดมยิ้ด แหง่ (Myit Ngel) แล้วคุณสามารถลองทานขนมที่ทำจากกะทิทุกชนิด เช่น ข้าวเหนียวดำน้ำกะทิ ซึ่งเป็นขนมดั้งเดิมของเมียนมาทั้งหมด

อีกอย่างหนึ่งก็คือ ร้านย่ะ ต่า โส่ง (Ya Thar Sone) ซึ่งอยู่บริเวณโรงเรียนมัธยมหมายเลข 1 คุณจะได้ทานของว่างทุกชนิดได้ในช่วงอาหารเช้าและช่วงกลางวัน อย่าลืมลองชิมร้านผักทอดอันโด่งดังของที่นี่ซึ่งอยู่ใกล้ ๆ บริเวณนั้นเช่นกัน คุณสามารถลองทานหมูหมักได้ที่ร้านท้อ ปยิ่น (Tat Pyin) เเละ ร้านชาน ชาว (Shan Kyaung) ข้าวหุงกะทิเเละเเกงไก่เป็นอาหารที่น่าจะลองชิมสักครั้ง ตอนที่คุณเดินทางใกล้จะถึงร้านชาน ชาว (Shan Kyaung) ลองแวะทานขนมจีนมะริด เเละยำก๋วยเตี๋ยว จากร้านซึ่งอยู่ใกล้ ๆ หรือร้านโก่งโหย่ง (Gone Yone) ก็เป็นอาหารที่ดีควรจะลองไปชิมสักครั้ง สำหรับอาหารเย็นเราอยากจะแนะนำร้านปิ่น แหล่ มเย่ (Pin Lel May) ซึ่งอยู่บริเวณเอเย้ะชาว (Aye Yeik Chaung) ร้านอาหารชเว่ นิน ซี (Shwe Hnin Si) ที่บริเวณจั่น ตอ (Kyan Taw) เเละ ร้านอาหารที่ชื่อว่า Hongkong Kitchen ต้องลองชิมอาหารทะเลเเละเบียร์ที่นั่น รวมถึงร้านอาหารที่อยู่ใกล้อนุสาวรีย์นายพลอองซาน คือ ร้านโช๊ะ ตี่ กิ่น (Shat Thi Khin) เเละร้านก๋วยเตี๋ยวเจโอ ที่ชื่อว่า “การเวก” นอกจากนี้ ยังมีกาแฟที่ดี ๆ อีก เช่น Goody Cafe โดยคุณสามารถเพลิดเพลินไปกับวิวที่สวยงามของทะเล เเละชมพระอาทิตย์ตกในช่วงเย็นได้ที่ร้านแห่งนี้ ยังมีร้านค้ามากมายที่คุณสามารถดื่มเบียร์ได้ที่ถนนกานนา (Kan Nar) ร้านค้าส่วนใหญ่ไม่ไกลกันมากนัก ในบริเวณใกล้ ๆ กัน คุณสามารถไปต่อได้ที่ร้านม้ง ป้ะ ซ้ะ แล็ก (Mont Pyit Sa Let) เเละร้านขายขนมเข้าม้ง (Khout Mont) ซึ่งอยู่ใกล้ ๆ กับหอนาฬิกา ร้านค้า Sanda-Wit เป็นร้านที่มีชื่อเสียงโดยเฉพาะขนมอาโปง (Ar Pone) เเละร้านอาหารก๋วยเตี๋ยวและขนมจีนไทยแถว ๆ พะยาโกซู (Phayar Koe Su) สำหรับรับประทาน เราควรหยุดพูดเกี่ยวกับอาหารเพียงเท่านี้ เพราะเดี๋ยวจะกลายเป็นว่า เราพูดถึงร้านอาหารเกือบทั้งเมือง

      เที่ยวเกาะ

ผมได้เขียนบล็อกที่เน้นเกี่ยวกับการเที่ยวเกาะไว้แล้ว คลิกที่ลิงก์นี้ได้เลย

https://www.facebook.com/pg/htoothewanderlust/photos/?tab=album&album_id=630797530463617

แพ็คเกจทัวร์

      https://mingalago.com/en/tourpackage/detail/jade-flower-travel-5

เมืองใกล้เคียง

เมืองปะลอ (Pu law)

จะต้องใช้เวลาขับรถจากมะริดประมาณ 3 ชั่วโมง ที่นั่นมีชายหาดโผชาน (Phoe Shan) น้ำตกมีฉั่นชาน (Mee Hlyan Chaung) และเจดีย์แซ็กต่อหย่า (Set Taw Yar) ฯลฯ ...

เมืองตะนาวศรี (Tanintharyi)

      จะต้องใช้เวลาขับรถจากมะริดประมาณ 3 ชั่วโมง และคุณสามารถเดินทางโดยเรือเร็ว และสามารถขึ้นไปเที่ยวชมบนเขาตะยะปวิ้น (Tha Ya Bwin) หรือลองเรือไปตามแม่น้ำตะนาวศรี และเยี่ยมชมเจดีย์โบราณได้

 

เกาะจูนซุ (Kyun Su)

      ใช้เดินทางจากมะริดประมาณ 1 ชั่วโมง ถ้าคุณไปด้วยเรือเร็วมีทะเลสาบนวรัตน์  เจดีย์มโย๊ะ หวิ่น (Myoh Win) และสถานที่อื่น ๆ โดยเรือเร็วจะออกจากมะริด เวลา 6 โมงเช้า และกลับจากที่นั่นเวลา 4 โมงเย็นของฝากจาก Myeik

      ของฝากที่มีชื่อเสียงของเมืองมะริด คือ อาหารทะเลแห้งต่าง ๆ ทั้งปลาแห้ง กุ้งแห้ง ปลาหมึก นอกจากนี้ยังมีรังนก และข้าวเหนียวดำ อีกด้วย คุณสามารถหาสิ่งเหล่านี้ได้ร้านหมี่ โก่ (Mikko) แถว ๆ  จั่นตอ (Kyan Taw) เพราะมีเกือบจะทุกอย่างเกี่ยวกับ และผมขอหยุดให้ข้อมูลของเมืองมะริดไว้เท่านี้ก่อน สุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุด เมื่อคุณไปเที่ยวที่มะริด กรุณาช่วยกันดูแลสิ่งแวดล้อม อย่าทิ้งขยะไม่เป็นที่เป็นทาง และขอให้ช่วยกันดูแลสถานที่ท่องเที่ยวด้วยนะครับ

คุณชอบเนื้อหานี้หรือไม่?
หากคุณมีบัญชีของผู้ใช้ที่ทำให้เป็นปลาแมกเคอเรลคุณสามารถเพิ่มบุ๊กมาร์กลงใน mypage ของคุณได้

รีวิว


มะริด (Myeik) คือ บ้านเกิดของผม
0 / 5 (0 รีวิวจากผู้ใช้)
สิ่งที่คนพูด

แสดงความคิดเห็นจาก

สมาชิกเข้าสู่ระบบและปล่อยให้คะแนนของคุณ

หากต้องการแสดงความคิดเห็นโปรดเข้าสู่ระบบหรือลงทะเบียนสมาชิก

คุณมีบัญชีของผู้ใช้ MingalaGo หรือไม่?

personLogin

รับบัญชีของผู้ใช้ MingalaGo!

personลง ทะเบียน