ชาน กะฉิ่น กะยา กะเหรี่ยง ตะนาวศรี ของฉัน ภาคอิระวดี ยะไข่ ก่อน เนปิดอว์ มัณ ฑะ เลย์ มาเกว ชิน เขตสะกาย มิตจีนา ตองยี เขตสะกาย กลาย เป็น มัณ ฑะ เลย์ เมแกน Sittwe Loikaw พะอัน ทวาย เมาะลำเลิง ก่อน ย่างกุ้ง พะสิม