ชาน กะฉิ่น กะยา กะเหรี่ยง ตะนาวศรี ของฉัน อิระวดี ยะไข่ ย่างกุ้ง ก่อน เน-ดอว์ มัณ ฑะ เลย์ มาเกว ชิน เขตสะกาย มิตจีนา ตองยี เขตสะกาย กลาย เป็น มัณ ฑะ เลย์ เมแกน Sittwe Loikaw พะอัน ทวาย เมาะลำเลิง ก่อน ย่างกุ้ง พะสิม