เมืองชเวโบ

2019-03-16edit ShweYee

ShweBo

Shwe Bo เป็นหนึ่งในเมืองใหญ่ในรัฐซะไกง์ เมือง Sagaing ได้ก่อสร้างขึ้นโดย กษัตริย์ Alaung Paya U Aung Zeya ในปี๑๗๕๒ ตั้งแต่ก่อตั้งราชวงศ์ Kon Baung กองบาว และเป็นเมืองหลวงจนถึง  ปี๑๗๖๐  ชื่อเดิมของเมือง Shwe Bo เรียกว่า Moksobo ซึ่งเป็นแค่หมู่บ้านแห่งหนึ่ง มีบ้านเพียง ๓๐๐ หลัง จนถึง ปี ๑๗๕๒ ก่อนที่จะก่อตั้งราชวงศ์ Kon Baung กองบาว U Aung Zeya เป็นหัวหน้าหมู่บ้านและ ตั้งใจให้สร้างเมืองนี้เป็นเมืองต่อต้านการจู่โจมในข้างใต้พม่าที่กำลังจะเกิดขึ้นโดยกอง Han Tha Waddy  U Aung Zeya พยายามที่จะได้ความจงรักภักดีจาก ๔๖ หมู่บ้านซึ่งอยู่รอบๆ หมู่บ้าน ชวยโบ (Shwe Bo) และ เตรียมอาคารป้องกัน ป้อม และ ขุดคูน้ำ รอบๆ Moksobo (Shwe Bo) หลังจากนั้น กษัตริย์ Alaung Paya เปลี่ยนชื่อ Moksobo เป็น Shwe Bo ชวยโบ  Shwe Bo สูญเสียสถานะเป็นเมืองหลวงหลังจาก กษัตริย์ Alaung Paya ตายไปในปี ๑๗๖๐ และ ทายาทใหม่ Naung Daw Gyi ย้ายเมืองหลวงเป็น Sagaing ซะไกง์ Shwe Bo เป็นหนึ่งในเมืองสำคัญในการค้าทางเกษตรเฉพาะ ถั่ว ข้าว และ งา ซึ่งปลูกได้ง่ายในพื้นที่รอบๆ สถานที่ท่องเที่ยวใน Shwebo

Shwe Bon Yadana Mingalar Palace

ShweBo Photo by wikimedia

พระราชวัง Shwe Bo Yadanar Mingalar Palace เป็น พระราชวังที่เก่าแก่ โบราณ ในเมือง Shwe Bo ซึ่งถูกสร้างขึ้นโดย กษัตริย์ Alaung Paya U Aung Zeya ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งราชวงศ์ กองบาว ในบี ๑๗๕๒ พระราชวังถูกตกแต่งด้วย ศิลปะ ๑๐ ชนิด อย่างโดยรายละเอียด มีทั้งหมด ๕๔ ห้อง และ ห้องใหญ่ อาคารที่โดดเด่นที่สุดคือ อาคารบัลลังก์คู่ ที่สร้างด้วยไม้สีทองสูงตระหง่านและและมี ๙ ระดับชั้น วังนี้ ถูกสร้างขึ้นใหม่เมื่อปี ๑๙๙๙ เราสามารถไปชม การจัดแสดงแบบเก่าของพระราชวังนี้ อยู่ในพิพิธภัณฑ์แห่งชาติ Nay Pyi Taw เวลาเปิดชม พระราชวังนี้ เริ่ม 7:30 น. ถึง 17:00 น. และ ค่าเข้า อยู่ที่ 500 จ๊าก สำคัญคนพม่าและ 5 $ สำหรับชาวต่างชาติ ( ตั๋วนี้รวมค่าเข้าศึกษาเมืองหันลิน Hanlin ด้วย 

พระเจดีย์Shwe Chet Thoe

เจดีย์ Shwe Chet Thoe ตั้งอยู่ที่สถานที่ที่ พระราชา Alaung Paya U Aung Zeya เกิดและ ฝังสายสะดือของท่าน มันถูกสร้างขึ้นโดย กษัตริย์ Alaung Paya และ ลูกชาย King Hsin Byu Shin  บริจาคระฆัง และ หอคอยสำหรับระฆังนี้ได้รับการบริจาคจาก ราชินี Khin Yun San ซึ่งเป็นมหิษีของท่าน Alaung Payaพระเจดีย์ Mya Thein Dan

ShweBo

เจดีย์ Mya Thein Dan ถูกสร้างขึ้นโดย กษัตริย์ Alaung Paya เช่นกัน อาคารและเจดีย์ส่วนใหญ่ถูกทิ้ง หลังจากทายาทองค์ใหม่ Naung Daw Gyi ย้ายเมืองหลวงมาที่ซะไกง์  พระพุทธรูปบางองค์ชำรุดโทรมอย่างมาก หลังจากถูกทิ้งมาเป็นเวลานาน และ James Hla Kyaw ซึ่งเป็นนักนักเขียนนวนิยายที่มีชื่อเสียง ได้ปรับปรุงและติดตั้ง ประดับใหม่ล่าสุด ในปี ๑๙๑๘ 

เจดีย์ Zabu Simee

เจดีย์ Zabu Simee สร้างขึ้นโดย U Hpo Mya และ Mai Palaung ซึ่งเป็นพ่อแม่ของพระราชินี Khin Yun เพื่อเป็นการทำบุญ

เจดีย์ Shwe Tansar

เจดีย์ Shwe Tansar (Shwe แปลว่า "ทองคำ" และ Tansar แปลว่า "เครื่องประดับแห่งความเป็นสุข") เป็นหนึ่งในเจดีย์ที่เก่าแก่ที่สุดใน Shwe Bo และคาดว่าจะถูกสร้างขึ้นโดยกษัตริย์ Alaung Sithu ของราชวงศ์พุกาม พระพุทธรูปหลักของเจดีย์ถูกแกะสลักจากไม้ที่มีกลิ่นหอมมากซึ่งเป็นหนึ่ง ลักษณะที่สำคัญ อีกลักษณะที่สำคัญคือการที่พระพุทธรูปสวมเครื่องประดับให้เหมือนพระมหากษัตริย์และไม่สวมเสื้อคลุมพระสงฆ์เหมือนพระพุทธรูปปกติ เจดีย์องค์นี้มีชื่อเสียงมากที่ราชาได้ต่อสู้เพื่อและนำไปยังเมืองหลวงที่ต่างๆกันเช่น Inwa หรือ Ava, Hanthawaddy (Bago), Taungoo, Sagaing 

เจดีย์ Shwe Thein Daw

เจดีย์ Shwe Thein Daw เป็นเจดีย์ที่เก่าแก่ที่สุดองศ์หนึ่งในเมือง Shwe Bo เจดีย์องค์นี้แสดงย้อนกลับไปถึงสมัยพุกาม Shwe หมายถึง “ท้องคำ” และ Thein Daw หมายถึง ห้องโถงอุปสมบท ซึ่งพระสงฆ์ได้รับการบวชเป็นพระ กษัตริย์ Badon ได้บริจาคระฆังสองอันในเจดีย์ และ ตามตัวหนังสือที่จารึกไว้บนระฆัง เจดีย์นี้ ถูกสร้างขึ้นโดย กษัตริย์ Narapati Sithu ลักษณะพิเศษของเจดีย์นี้ คือ ล้อมรอบด้วยกำแพงทั้งสาม และ ยังมีกำแพงข้างนอกทั้งสองซึ่งกำลังพัง เพราะถูกทิ้งร้างเป็นเวลานาน แต่ ผนังหินด้านในสุด ยังคงได้รับการดูแลรักษาเป็นอย่างดี 

เจดีย์ Myo Daunt

ShweBo Photo by wikimedia

เจดีย์ Myo Dauntถูกสร้างขึ้นในปี ๑๗๕๗ โดยกษัตริย์ Alaung Paya หลังจากที่ท่านเอาชนะ บาโก Bago ท่านไปเยี่ยมชมเจดีย์ยกย่อง Shwe Marlw Daw ที่อยู่ในภายใต้พม่า ดังนั้นท่านจึงสร้างเจดีย์ Myo Daunt ในชวยโบ Shwe Bo เป็นสถาปัตยกรรมเดียวกันกับเจดีย์ Shwe Maw Daw เจดีย์สูง ๓๐ ฟุต และ ใช้เวลาก่อสร้างเพียงสิบเดือนเท่านั้น

เมืองหันลิน Hanlin

ShweBo Photo by wikimedia

เมืองหันลิน Hanlin (หรือที่รู้จักกันว่า Hanlin Gyi หรือ Great Hanlin) ตั้งอยู่ ประมาณ ๑๑ไมล์ จาก ตะวันออกเฉียงใต้ของ เมือง Shwe Bo  เป็นหนึ่งในสถานที่สำคัญของยุคปยู Pyu era (ศตวรรษที่ 4 ถึง 9 AD) เมืองหันลินสามารถเข้าถึงได้จากถนนจาก Shwe Bo ข้ามสถานีรถไฟ Molsogyon บนถนนใหญ่ มัณฑะเลย์ _ ชวยโบ  มีกลุ่มหมู่บ้านที่มีเจดีย์เล็กๆจำนวนมาก และ เมืองหันลิน ได้สร้างขึ้นในภาคใต้ของเมืองป้อมปราการโบราณ บริเวณนี้ มีชื่อเสียงในด้านน้ำเค็มพุร้อนเขตโบราณคดี Hanlin

ShweBo ShweBo ShweBo ในเขตหันบินโบราณคดี มีแหล่งโบราณคดี ๓๒แห่งที่แสดงย้อนกลับไปในยุค พยู Pyu ซึ่งอยู่ระหว่าง ศตวรรษที่ ๔ ถึง ๙  จากการสำรวจนักโบราณคดี ได้พบว่า แถวอิฐขนาดใหญ่และ ต่ำซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกำแพงล้อมรอบบริเวณ มีความกว้าง ๒ไมล์ และ ยาว ๑ ไมล์ แนะนำให้ไปเที่ยวที่พระราชวัง Shwe Bon Yadanar Mingalarก่อนออกจากเมืองชวยโบ สามารถซื้อตั๋วได้ (๕ $ ต่อคน ) ที่สำนักงานโบราณคดี และ ตั๋วนั้นรวมค่าเข้าไปชม Hanlin ด้วย ดังนั้นอย่าทิ้งตั๋ว ถ้าจะมีแผนที่จะไป Hanlin คุณสามารถเยี่ยมชมสถานที่ที่ขุดหลุมฝังศพจำนวนมาก และ มีหลายๆที่ ที่ให้เครื่องปั้นดินเผาและ เหรียญ หากคุณไม่มีเวลามาก ก็แนะนำให้ไปดู ไซต์หมายเลข ๒๙ คุณสามารถดู เครื่องประดับและ อาวุธพร้อมฝังศพได้ ไซต์งานโบราณคดี มีขนาดค่อนข้างใหญ่และ แผ่กระจายไปทั่วในหลายๆตารางไมล์ บางครั้งเจ้าหน้าที่แผลกโบราณคดี มาอธิบายพร้อมกับคุณ คุณต้องหาสิ่งสำคัญๆ ไปชมดู และ ค่าติปสำหรับการอธิบาย ประมาณ หนึ่งพันจ๊าก

จะไป Shwebo ได้อย่างไร

ShweBo

ระยะทางระหว่างย่างกุ้งและชวยโบ คือ 708.7 กม. วิธีที่ถูกที่สุดที่จะได้ไปจากย่างกุ้งถึง ชวยโบ คือนั่งรถบัส ซึ่งมีราคาอยู่ที่ ประมาณ 13,300 จ๊าก สำหรับคนพม่า และ 15,300 สำหรับชาวต่างชาติ และใช้เวลาประมาณ 12 ชั่วโมง รถบัส Famous ออกจากสถานีจอดรถ Aung Mingalar เวลา 19:30 น. หรือ 20:30 น. ในตอนเย็น วิธีที่เร็วที่สุดในการเดินทางจากย่างกุ้งถึงชวยโบ คือ นั่งเครื่องบินจากย่างกุ้งไปมัณฑะเลย์ก่อน และ เข้าแท็กซี่ไปที่ชวยโบ ค่าตั๋วเครื่องบินจากย่างกุ้งไปมัณฑะเลย์ อยุ่ที่ประมาณ 100$ ถึง 120$ ต่อเที่ยวเดียว และใช้เวลาเพียง 1.5 ชั่วโมง
ร้านอาหารใน Shwebo

ร้านอาหาร Shwe Paing

ร้านอาหาร Shwe Paing เป็นร้านอาหารจีนที่เงียบสงบและ โปร่งสบาย และ ได้ปรับรสชาติให้เข้ากับรสชาติพม่าเป็นอาหารแสนอร่อยที่มาพร้อมกับซุปและสลัด ร้านตั้งอยู่บนถนนหลักผ่านเมือง แต่ไม่มีสัญญาณชี้แจงภาษาอังกฤษไปร้านและ ไม่มีเมนูภาษาอังกฤษด้วย

 

Eden Culinary Garden

ร้านอาหารนี้เป็นที่รู้จักกันดีในนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ และมีสวนกว้างขวางพร้อมวิวที่น่ารื่นรมย์ ส่วนใหญ่มีอาหารจีนด้วยราคาที่เหมาะสม และยังได้เลือกมังสวิรัติที่ดี ราคาประมาณ อยู่ที่ ระหว่าง 2000 ถึง 4000 จ๊าก


Web: https://www.facebook.com/Eden-Culinary-Garden-894690230647035/


ของที่ระลึกจาก Shwebo

Shwe Bo Thanaka

Shwe Bo ทานาคา (เครื่องสำอางสีขาวเหลืองทำจากเปลือกไม้) เป็น ของที่ระลึกที่มีชื่อเสียงในพม่า ชาวพม่ามักจะซื้อ ทานาคา 5 ถึง 6 ก้อนเพื่อตัวเองใช้ หรือ ให้เพื่อนหรือญาติพี่น้องเป็นของระลึก เพราะ Shwe Bo Thanakhar มีชื่อเสียงในด้านกลิ่นที่น่าหอมกว่าอื่นๆ   การทา ทานาคา เป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมพม่า แลพเป็น ครีมกันแดดที่เป็นธรรมชาติ ส่วนใหญ่ทา ทานาคา บนแก้ม หรือแขน และ ให้ทำรู้สึกถึงความเย็นสบายในสภาพอากาศร้อนและ ยังสามารถป้องกันผิวจากแสงแดดWin Win เค้ก 

ของที่ระลึกที่มีชื่อเสียงอีกอย่างหนึ่งก็คือ Win Win เค้ก  เค้กธรรมดาและเค้กกล้วย ขายดีที่สุดของร้าน รสชาติของเค้ก อร่อยมาก ดิฉันขอแนะนำแววไปลองชิมดู เมื่อ คุณไปเที่ยวเมืองชวยโบ Shwe Bo

คุณชอบเนื้อหานี้หรือไม่?
หากคุณมีบัญชีของผู้ใช้ที่ทำให้เป็นปลาแมกเคอเรลคุณสามารถเพิ่มบุ๊กมาร์กลงใน mypage ของคุณได้

รีวิว


เมืองชเวโบ
0 / 5 (0 รีวิวจากผู้ใช้)
สิ่งที่คนพูด

แสดงความคิดเห็นจาก

สมาชิกเข้าสู่ระบบและปล่อยให้คะแนนของคุณ

หากต้องการแสดงความคิดเห็นโปรดเข้าสู่ระบบหรือลงทะเบียนสมาชิก

คุณมีบัญชีของผู้ใช้ MingalaGo หรือไม่?

personLogin

รับบัญชีของผู้ใช้ MingalaGo!

personลง ทะเบียน