ช้อปปิ้ง

Let's discover various Myanmar information that you don't know about yet!

Joker ชื่อของร้านที่บ่งบอกถึงความสุข…

ภาคย่างกุ้ง

Shel’s Bistro

ภาคย่างกุ้ง

A Wonderful bar, TIPSY

ภาคย่างกุ้ง
บะฮาน

Amazing Cafe 20

ภาคย่างกุ้ง

“Brooklyn” หนึ่งในบาร์ที่ดีที่สุดในย่างกุ้ง…

ภาคย่างกุ้ง
ละต่า

ร้านอาหารย่างกุ้งตอนที่ 2 Pansodan Art Scene Ca…

ภาคย่างกุ้ง
เจ้าตะดา

ร้านงะปิ๊แช็ก (Ngapi Chat) ร้านอาหารยอดเยี่ยมในย…

ภาคย่างกุ้ง
ลานมะด่อ

Radio Bar – ย้อนกลับไปยุค 50…

ภาคย่างกุ้ง
ละต่า

เปรียบเทียบตลาดกลางคืนย่างกุ้งกับตลาดกลางคืนยอดน…

ภาคย่างกุ้ง

ขอแนะนำแบรนด์ท้องถิ่นให้คุณได้รู้จัก…

ภาคย่างกุ้ง