กีฬา/กิจกรรม

Let's discover various Myanmar information that you don't know about yet!

ออกไปสู่ความสวยงามของธรรมชาติ…

รัฐฉาน
กะลอ

มาลองขี่ม้ากันเถอะ…

รัฐฉาน
หย่าว ชเว่

เรือคายัค ฉัน และพระอาทิตย์ยามเย็น ณ ทะเลสาบอินเ…

รัฐฉาน

เดินป่าที่เมืองสีป้อ…

รัฐฉาน
สีป้อ

ภูเขา “ East & West (หรือ) Mount Shae - Myin Nau…

รัฐฉาน
ตองจี