กีฬา/กิจกรรม

Let's discover various Myanmar information that you don't know about yet!

ออกไปสู่ความสวยงามของธรรมชาติ…

รัฐฉาน
กะลอ

มาลองขี่ม้ากันเถอะ…

รัฐฉาน
หย่าว ชเว่

เรือคายัค ฉัน และพระอาทิตย์ยามเย็น ณ ทะเลสาบอินเ…

รัฐฉาน

เดินป่าที่เมืองสีป้อ…

รัฐฉาน
สีป้อ

Mount Victoria, Khonuamthung in Chin language, …

รัฐฉิ่น
มินดัด

คุณเคยขี่ม้าบ้างไหม…

ภาคย่างกุ้ง

“The Teak Spa and Restaurant” เพลิดเพลินกับอาหา…

เนปิดอว์

ภูเขา “ East & West (หรือ) Mount Shae - Myin Nau…

รัฐฉาน
ตองจี

"ปแย๊ะ คะ ยเวะ” ศูนย์กลางของประเทศเมียนมา…

เขตมัณฑะเลย์
เจ้าแส่