พม่า

The various kind of restaurants in Myanmar.

แพนโซดานซีนอาร์ทคาเฟ่

ภาคย่างกุ้ง
เจ้าตะดา

ร้านอาหาร J

ภาคย่างกุ้ง
กะมายุด

ห้องอาหาร & บาร์ VX

รัฐฉาน
ตองจี

ห้องครัวพื้นเมือง

ภาคย่างกุ้ง
ตุ๊วันนะ

ห้องอาหารหัวใจตี

รัฐฉาน
ตองจี

ห้องสมุดแกรนด์ไลบรารี

ภาคย่างกุ้ง
ปะแบดาน

พม่าบิสโทร

ภาคย่างกุ้ง

๔๖

ภาคย่างกุ้ง
ต่าว อ๊กกะลา

บุเจ้า

ภาคย่างกุ้ง
โบตะถ่าว

เดอะบิสโทร

ภาคย่างกุ้ง
ลานมะด่อ

เซ็นจูรี่บาร์ & คาเฟ่

ภาคย่างกุ้ง
ดะโก่ง

@Junction ครัวไทย

ภาคย่างกุ้ง
ปะแบดาน

& อาหารทะเลยะไข่

ภาคย่างกุ้ง
ลานมะด่อ

โคซี่บาร์ & ห้องอาหาร

ภาคย่างกุ้ง
ต่าว อ๊กกะลา

ร้านอาหารเอเชียเฮาส์

ภาคย่างกุ้ง
ลานมะด่อ

มิถุนายนคาเฟ่

ภาคย่างกุ้ง

โอลด์ Skool บาร์ & ห้องอาหาร

ภาคย่างกุ้ง

วิสตาโดริโอคายันแบบดั้งเดิม

ภาคย่างกุ้ง
ตุ๊วันนะ

แฮปปี้คาเฟ่และก๋วยเตี๋ยว

ภาคย่างกุ้ง
กะมายุด

มินกาลาร์๔๘อาหารบ้าน &

ภาคย่างกุ้ง

ช่องอาหารกะฉิ่น

ภาคย่างกุ้ง

ร้านอาหารพม่าในซาน Pya 2

ปยิ่นอูลวิ่น
เขตมัณฑะเลย์

ร้านอาหารฟาร์มธันวาคม

ปยิ่นอูลวิ่น
เขตมัณฑะเลย์

คาเฟ่

ปยิ่นอูลวิ่น
เขตมัณฑะเลย์

ยูนีคมัณฑะเลย์ชา

มัณฑะเลย์
เขตมัณฑะเลย์

บาร์บิสโทรในภูมิภาค

พุกาม
ภาคย่างกุ้ง

ร้านอาหารเมียนมาร์ (สาขา9ไมล์)

ภาคย่างกุ้ง
มะยานโกง

ร้านอาหารมันตาหญ้า

ภาคย่างกุ้ง
จิ๊ มยิ่น ดาย

ห้องอาหาร & บาร์

ภาคย่างกุ้ง
ลานมะด่อ

ร้านอาหารเมียนมาร์๗๖

พยู
รัฐพะโค