พม่า

The various kind of restaurants in Myanmar.

ร้านอาหารพม่าในซาน Pya 2

ปยิ่นอูลวิ่น
เขตมัณฑะเลย์

ร้านอาหารฟาร์มธันวาคม

ปยิ่นอูลวิ่น
เขตมัณฑะเลย์

คาเฟ่

ปยิ่นอูลวิ่น
เขตมัณฑะเลย์

ยูนีคมัณฑะเลย์ชา

มัณฑะเลย์
เขตมัณฑะเลย์

คานิมีคอร์เนอร์

มัณฑะเลย์
เขตมัณฑะเลย์