မင်္ဂလာစားသောက်ဆိုင်များ

The various kind of restaurants in Myanmar.

San Pya 2 Myanmar Restaurant

ပြင်ဦးလွင်
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး

December Farm Restaurant

ပြင်ဦးလွင်
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး

UP Café

ပြင်ဦးလွင်
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး

Unique Mandalay Tea Room

မန္တလေး
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး

Koffee Korner

မန္တလေး
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး

Sushi Mikado @ Mandalay

မန္တလေး
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး