မင်္ဂလာစားသောက်ဆိုင်များ

The various kind of restaurants in Myanmar.

Pansodan Scene Art Café

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
ကျောက်တံတား

Marco’ Cellar

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
ကျောက်တံတား

The Envoy

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
ဘိုတထောင်

Number One Spicy

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
စမ်းချောင်း

La La Crepe

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
ကမာရွတ်

J Restaurant

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
ကမာရွတ်

Thai Smile Restaurant

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
စမ်းချောင်း

Jan Jan Jan Japanese Ramen

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
ဗဟန်း

Café Del Seoul

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
ရန်ကင်း

Native Kitchen

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
သုဝဏ္ဏ

Café Paradise

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
ကျောက်တံတား

My House Café

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
စမ်းချောင်း

Mr. Cow Myanmar

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
အလုံ

Hayeon Jung Korean Restaurant

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
အင်းစိန်

Color Stones Restaurant

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
တာမွေ

800 Bowls Chinese Restaurant

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
ဘိုတထောင်

Green Gallery

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
ဘိုတထောင်

Uncle Bird Food & Snacks

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
လမ်းမတော်

Rangoon Grill & Chill (Insein Branch)

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
အင်းစိန်

Yangon Language Café

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
လမ်းမတော်

Sofaer & Co

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
ကျောက်တံတား

Chinatown 125 Café

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
လသာ

Caffa Myanmar

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
ကျောက်တံတား

Grand Library Restaurant

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
ပန်းဘဲတန်း

Seoul Korean Restaurant

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
ဘိုတထောင်

Four Tomatoes Restaurant

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
ဘိုတထောင်

World Training Center (WTC)

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
အင်းစိန်

Sanctuary Food & Coffee

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
စမ်းချောင်း

Inochi Yakitori Sushi House

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
ကမာရွတ်

Four Seasons Steamboat Restaurant

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
တောင်ဥက္ကလာပ