မင်္ဂလာစားသောက်ဆိုင်များ

The various kind of restaurants in Myanmar.

VX Bar & Restaurant

ရှမ်းပြည်နယ်
တောင်ကြီး

City View

ရှမ်းပြည်နယ်
တောင်ကြီး

Heart Beat Restaurant

ရှမ်းပြည်နယ်
တောင်ကြီး

Noble snack and bar

ရှမ်းပြည်နယ်
တောင်ကြီး