บาร์

The various kind of restaurants in Myanmar.

เดอะบาร์เบอร์ดูไบ

ภาคย่างกุ้ง
กะมายุด

บาร์กูร์เมต์

ภาคย่างกุ้ง
กะมายุด

Kosan Cafe-Hledam-

ภาคย่างกุ้ง
กะมายุด