หม้อไฟ

The various kind of restaurants in Myanmar.

ชเวลาร์ฮอต Pot

ภาคย่างกุ้ง
กะมายุด