ยูโรวิลเลจ

The various kind of restaurants in Myanmar.

บาร์กูร์เมต์

ภาคย่างกุ้ง
กะมายุด

เมียนมาร์

ภาคย่างกุ้ง
กะมายุด