img src = "https://mingalagoc/มีสื่อ/2018/12/$ .Jpg" alt = "Sagied"/> เขตซากายเป็นหนึ่งในส่วนของพม่าและตั้งอยู่ที่ภาคตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศ ภูมิภาคนี้เป็นที่ขอบของอินเดียนากาแลนด์, รัฐมณีและรัฐอรุณาจัลประเทศไปทางทิศเหนือ, รัฐกะฉิ่น, รัฐฉานและมัณฑะเลย์ภาคตะวันออก, มัณฑะเลย์และภูมิภาคมาเกวไปยังภาคใต้และคางและอินเดียไปทางทิศตะวันตก. เมืองหลวงของเขตซากายคือสะกาย ภูมิภาคนี้มีพื้นที่๙๓,๕๒๗ km²ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศเมียนมาร์ เขตการค้าประกอบด้วย8เขต: ซากาย, ชเวโบ, โมน, Katha, คะน้า, Tamu, มาวุนและ Hkamti. เมืองใหญ่ของภูมิภาคนี้มีซากาย, มิงหลุน, โมน, ชเวโบและคะน้า. กลุ่มชาติพันธุ์หลักคือ Bamar และกลุ่มชาติพันธุ์รองอื่นๆเช่นฉาน (อาศัยอยู่ในหุบเขาต้น Chindwin), นากา (อาศัยอยู่ในช่วงตะวันตกเฉียงเหนือของเทือกเขา), Zomi (อาศัยอยู่ในภาคใต้), Kadu และ Ganang (อาศัยอยู่ในหุบเขาแม่น้ำมูและเมริแม่น้ำ Meza. เทศกาลปีใหม่นากาซึ่งเป็นเทศกาลที่มีชื่อเสียงมากที่สุดจากทั่วทุกมุมโลกและนักท่องเที่ยวจำนวนมากมาเยี่ยมชมวัฒนธรรมของชนเผ่าที่หายากนี้ในพม่า เทศกาลนี้มักจะจัดขึ้นในเดือนมกราคม

ใกล้


มิงหลุน & เบลล์
Sagaing-Regionตั้งอยู่ในมินกาและเป็นหนึ่งในสถานที่ที่มีชื่อเสียงในภูมิภาค นี้ถูกสร้างขึ้นใน1790s โดยกษัตริย์ Bodawpaya แต่มันก็ถูกทิ้งไว้ยังไม่เสร็จสมบูรณ์เนื่องจากพยากรณ์ว่าประเทศจะทำลายลงและพระมหากษัตริย์จะตายเมื่อเจดีย์เสร็จ. เจดีย์ถูกยกเลิกการก่อสร้างที่ความสูงของ๕๐ m (๑๖๔.๐๔๒ฟุต) ซึ่งเป็นเพียงหนึ่งในสามของความสูงที่กำหนดไว้. หากคุณมีความสนใจที่จะศึกษาศิลปะพม่าและงานฝีมือของระยะเวลาที่กองกำลังของฮ่องกงใน Mingun Pahtodawgyi มีเจดีย์ Pon ซึ่งเป็นต้นแบบของการ Mingun Pahtodawgyi มันตั้งอยู่ริมฝั่งแม่และเป็นประมาณ๓๒๐เมตรตะวันออกเฉียงใต้ของ Mingun Pahtodawgyi ใน๑๘๓๙มีนาคม, มีแผ่นดินไหวที่ทำให้เกิดเจดีย์ที่ยังไม่เสร็จที่เสียหายกับรอยแตกขนาดใหญ่. ผมขอแนะนำให้คุณไปที่บันไดตะวันออกของ Mingun Pahtodawgyi คุณสามารถเพลิดเพลินกับมุมมองที่งดงามตามธรรมชาติของแม่น้ำ Ayeyawady และสีเขียว
Sagaing-Region โชคชัยสุขสัตกุล/Shutterstock.com มีการหล่อที่จะไปกับการผสมผสานของพระมหากษัตริย์ น้ำหนักของระฆังในการวัดพม่าคือ๕๕,๕๕๕ Viss (เรียกว่า Peik-Tha ในพม่า) หรือ๙๐๗๑๗.๔๒๖กก. (1 Viss = 1.63293 กก.) ส่วนใหญ่ของคนในท้องถิ่นที่จดจำเป็นตัวย่อ "นาที Hpyu Hman Hman Pyaw" กับพยัญชนะที่แสดงถึงจำนวน5ในดาราศาสตร์พม่าและตัวเลข มันเป็นเสียงระฆังที่ใหญ่ที่สุดในโลกจนถึง๒๐๐๐
เจดีย์มสิมตัน
ShweBoพระเจดีย์ที่ถูกสร้างขึ้นใน๑๘๑๖โดยกษัตริย์ Ba เป็นที่ระลึกของภรรยาคนโปรดของเขา เจดีย์นี้ยังเป็นที่รู้จักกันเป็นพระเจดีย์และมันตั้งอยู่ที่ส่วน nothern ของ Mingun, การแบ่งแยก ลานระเบียงเจ็ดอย่างเช่นคลื่นรอบเจดีย์มีความหมายถึงเจ็ดแม่น้ำและระเบียงศูนย์กลางเจ็ดที่เป็นตัวแทนของเทือกเขาเจ็ดช่วงไปถึงภูเขาในตำนาน. Meru ตามตำนานพระพุทธศาสนา. เจดีย์เป็นภาพของเจดีย์ Sulamani และ Pyathats รอบ (Steeple) หมายถึงการพำนักของ Nats (วิญญาณ). สาม Tazaungs (Fane) หมายถึงสามจากโลก Nats ' เพื่อที่จะมีการเตรียมความพร้อมสำหรับพระพุทธเจ้าที่จะลงมาจาก Trāyastriṃśa สวรรค์และแต่ละคนมี๕๓ขั้นตอน [url blogcard = "https://mingalago.com/interest/shwebo/"]

เขตสะกาย


เนินเขาสะกาย
Sagaing-Regionเนินเขาซากายเป็นที่มีชื่อเสียงสำหรับหลายร้อยของสีขาว, เงิน & เจดีย์ทองและพระอารามที่ตั้งอยู่บนภูมิประเทศเนินเขาติดกับแม่น้ำอิรวดี. นอกจากนี้ยังเป็นที่รู้จักกันว่าเป็นศูนย์กลางของศาสนาพุทธในพม่าเพราะมันมีมากกว่า๓๐๐อาคารทางศาสนาในพื้นที่นี้และเป็นหนึ่งในสถานที่ที่ดีที่จะทำสมาธิ. วัฒนธรรมของประเทศเมียนมาร์ Buddhริ เวอร์ นอกจากนี้ยังเป็นที่รู้จักกันว่าเป็นศูนย์กลางของศาสนาพุทธในพม่าเพราะมันมีมากกว่า๓๐๐อาคารทางศาสนาในพื้นที่นี้และเป็นหนึ่งในสถานที่ที่ดีที่จะทำสมาธิ. วัฒนธรรมของ Buddh เมียนมาร์ "}]