img src = "https://mingalagoc/มีสื่อ/2018/12/Bagi" alt = "บาโก (พะโค)/> ภูมิภาคพะโคเป็นเขตปกครองของประเทศพม่าและตั้งอยู่ที่ภาคใต้ของประเทศ ตั้งอยู่๙๑กม. (๕๐ไมล์) ทิศตะวันออกเฉียงเหนือของย่างกุ้งและมันเป็นขอบเขตของภูมิภาคมาเกวและมัณฑะเลย์ภาคเหนือ, รัฐรัฐมอญและอ่าว Mottama ไปทิศตะวันออก, ย่างกุ้งไปยังภาคใต้และอิระวดีและรัฐยะไข่ไปทางตะวันตก.

ประวัติ

Bago-Regionเจ้าชายมอญ2จาก Thaton ก่อตั้งเมืองพะโคใน๕๗๓ A.D. เป็นฮานาวดีตามตำนาน ฮานะวดีเป็นเมืองหลวงของราชอาณาจักรฮานาวดีจาก๑๓๖๙ถึง๑๕๓๙ซึ่งครอบคลุมทั้งหมดของพม่าต่ำ. พระมหากษัตริย์ของ Taungoo ราชอาณาจักร, Tabinshwehti, ทำให้พะโคเมืองหลวงของพวกเขาจาก๑๕๓๙ถึง๑๕๙๙. ใน๑๖๓๔, เมืองหลวงของพม่าถูกย้ายไป Ava. จ. พระจันทร์ได้ถูกไล่ตามความเป็นอิสระของพวกเขาใน๑๗๔๐แต่กษัตริย์ Alaungpaya อย่างสมบูรณ์รื้อถอนเมืองร่วมกับเอกราชมอญใน๑๗๕๗. พระมหากษัตริย์ใน๑๗๘๒ อังกฤษยึดพะโคใน๑๘๕๒ซึ่งเป็นหลังสงครามพม่าครั้งที่สอง เมืองหลวงถูกย้ายไปยังย่างกุ้งใน๑๘๖๒กับสถานประกอบการของชาวอังกฤษพม่า

เมืองหลวงจังหวัดพะโค

posztos/Shutterstock.com บาโก (พะโค) ซึ่งเดิมเรียกว่า Hanถวิลเป็นเมืองหลวงของภูมิภาคพะโคในประเทศเมียนมาร์ สัญลักษณ์ของบาโก (พะโค) คือหอนาฬิกาและทะเลสาบของผีเสื้อ (ปลาย Pyar Kan) นอกจากนี้ยังมีเจดีย์โบราณจำนวนมากและสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจที่คุณสามารถเรียนรู้วัฒนธรรมที่อุดมไปด้วยและประวัติศาสตร์ สำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ต้องการเยี่ยมชมสถานที่ทางประวัติศาสตร์พะโคต้องซื้อตั๋วเขตโบราณคดีพะโค (ค่าใช้จ่าย $๑๐ต่อคน) ซึ่งถูกต้องสำหรับเว็บไซต์ส่วนใหญ่ยกเว้น Kanbawzathadi Palace

แผนกการจัดการ

ภาคบาโก (พะโค) แบ่งออกเป็นสี่เขต: พะโค, Pyay, Tharrawaddy และตองอู พะโคเป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับสี่ของประเทศเมียนมาร์และเมืองใหญ่อื่นๆเช่น Taungoo และ Pyay อยู่ในภูมิภาคนี้

ชาติพันธุ์ & ศาสนา

Bamar, คาเรน, จันทร์, คาง, ยะไข่, ซาน, จีนและ Pa-โอกลุ่มชาติพันธุ์อาศัยอยู่ในภูมิภาคพะโค. ศาสนาที่สำคัญของภูมิภาคนี้คือศาสนาพุทธและยังมีศาสนาอื่นๆเช่นศาสนาคริสต์, ฮินดู, อิสลาม, ชนเผ่าและศาสนาอื่นๆ. ภาษาทั่วไปคือภาษาพม่า

เศรษฐกิจ

เศรษฐกิจของภูมิภาคนี้เป็นส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับการค้าไม้. ตองอูซึ่งตั้งอยู่ในตอนเหนือสุดของแคว้นพะโคซึ่งล้อมรอบไปด้วยเทือกเขาและเมืองนี้เป็นบ้านของไม้สักและป่าแข็งอื่นๆ ปิโตรเลียมเป็นทรัพยากรธรรมชาติอีกและพืชที่สำคัญคือข้าว. ไม่เพียงแค่นี้, นอกจากนี้ยังมีพืชอื่นๆเช่นถั่วพลู, อ้อย, ข้าวโพด, groundnut, งา, ดอกทานตะวัน, ถั่ว & พัลส์, ฝ้าย, ปอก, ยาง, ยาสูบ, มันสำปะหลัง, กล้วย, นิภาปาล์มและเป็นตาล. อุตสาหกรรมอื่นๆรวมถึงการเพาะพันธุ์ปศุสัตว์ & การประมง, เกลือ, เซรามิค, น้ำตาล, กระดาษ, ไม้อัด, กลั่นและชูรสกลูตาเมต.

เดินทางจากพะโคไปใช่ไหม?

มีสองวิธีที่จะไปพะโค วิธีแรกคือโดยรถยนต์หรือรถบัสและวิธีที่สองคือการรถไฟ นักท่องเที่ยวมักจะมาเยือนพะโคเป็นวันเดินทางกลับ
โดยรถยนต์หรือรถบัส
ระยะทางจากย่างกุ้งไปยังพะโคเป็นรอบหนึ่งและครึ่งชั่วโมงขับรถถ้ามีการจราจรไม่มาก การเดินทางจากย่างกุ้งไปพะโคเป็นวิธีที่ง่ายและรวดเร็วที่จะไปและมันก็มีราคาถูกมากเกินไป ปัจจุบันถนนมีการบำรุงรักษาอย่างดีและรถโดยสารมีความสะดวกสบายมากขึ้นในการเดินทางในวันนี้ มีเครื่องปรับอากาศและรถประจำทางแบบไม่มีเครื่องปรับอากาศที่วิ่งไปมาระหว่างย่างกุ้งและพะโค รถโดยสารจะออกเดินทางจากย่างกุ้ง Saw สถานีรถบัสและเที่ยวเดียวเท่านั้นค่าใช้จ่าย๒๐๐๐ Kyats ไปพะโค รถบัสยังออกจากสถานีรถประจำทาง Aung Mingala ที่มีราคาเดียวกัน
โดยรถไฟ
Bago-Regionรถไฟจากย่างกุ้งไปยังพะโคจะใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงและ๔๕นาที มันออกจากสถานีรถไฟกลางย่างกุ้งซึ่งตั้งอยู่ที่ใจกลางเมืองและตั๋วเที่ยวเดียวราคา $๕สำหรับชั้นธรรมดาและ $๘สำหรับชั้นบน มีรถไฟโดยตรง5ขบวนทุกวันจากย่างกุ้งไปยังพะโค จากย่างกุ้งรถไฟที่เร็วที่สุดออกเดินทางเวลา6:00 น. ในตอนเช้าและรถไฟสายล่าช้าออกเวลา17.00 น. ในช่วงบ่าย

ภูมิ อากาศ

ภาคใต้ของภูมิภาคพะโคเปียกและส่วนทางตอนเหนือจะแห้ง โดยเฉลี่ย, มกราคมเป็นแห้ง & ที่หนาวเย็น, สิงหาคมเป็นการทดสอบที่ถูกฝนและเมษายนเป็นเดือนที่ร้อนแรงที่สุด.

สถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของพะโค

Bago-Region Bago-Region1. เจดีย์ shwemawdaw-เจดีย์ที่สูงที่ที่อันดับในประเทศพม่า (เปิดทุกวันตั้งแต่6:00 ถึง21:00 ที่ถูกต้องกับบาโก\/media \/2019 \/03 \/Bago-Region_1 \ "alt = \" พะโค-ภูมิภาค \ "\/> \Rnm\naa เจดีย์-เจดีย์ที่สูงที่ในพม่า (เปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่6:00 ถึง21:00 ที่ถูกต้องกับพะโค ar"}]