หม้อไฟ

The various kind of restaurants in Myanmar.

ตัวเลขหนึ่งรสเผ็ด

ภาคย่างกุ้ง

& ชิลล์ (สาขาอินเส่ง)

ภาคย่างกุ้ง
อีนเส่ง

ห้องอาหารสี่ฤดู

ภาคย่างกุ้ง
ต่าว อ๊กกะลา

ชเว Kaung ร้อน & บาร์บีคิวบุฟเฟต์

ภาคย่างกุ้ง

สาขาการบินไทย

ภาคย่างกุ้ง

เอเซียซีฟู้ด & ฮอทเรสเตอรองต์

ภาคย่างกุ้ง

ฟิชเชอร์แมนวาร์ฟปลาหม้อไฟ MM

ภาคย่างกุ้ง
มะยานโกง

ดาวหม้อไฟ

ภาคย่างกุ้ง
หยั่นกีน

โจโจ้ฮอท (สาขาจังก์ชั่นซิตี้)

ภาคย่างกุ้ง
ปะแบดาน

นายเตา (สาขา Tamwe)

ภาคย่างกุ้ง
ต่า มเว่

ยำแท่งร้อน (สาขาไมแน)

ภาคย่างกุ้ง

ความงามในหม้อ

ภาคย่างกุ้ง
บะฮาน

DIY กระติกน้ำร้อน & บาร์บีคิว (สาขาอาโลน)

ภาคย่างกุ้ง
อะโหล่ง

@Ahlone หม้อร้อนซิตี้บรานช์

ภาคย่างกุ้ง
อะโหล่ง

ชเวลาร์ฮอต Pot

ภาคย่างกุ้ง
กะมายุด

หม้ออุ่นพิเศษและบุฟเฟต์บาร์บีคิว

ภาคย่างกุ้ง

๓๓เตาบาร์บีคิว & มาลาเซียงกั๋ว

ภาคย่างกุ้ง