พม่า

The various kind of restaurants in Myanmar.

โรงแรมคราวน์พลาซาเมียนมาร์

ภาคย่างกุ้ง
บะฮาน