พม่า

The various kind of restaurants in Myanmar.

เดอะบิสโทร

ภาคย่างกุ้ง
ลานมะด่อ

& อาหารทะเลยะไข่

ภาคย่างกุ้ง
ลานมะด่อ

ร้านอาหารเอเชียเฮาส์

ภาคย่างกุ้ง
ลานมะด่อ

ห้องอาหาร & บาร์

ภาคย่างกุ้ง
ลานมะด่อ

ปานสวิง

ภาคย่างกุ้ง
ลานมะด่อ

มูนเบเกอรี่ @ จังก์ชั่นมันทิน

ภาคย่างกุ้ง
ลานมะด่อ

ร้านอาหารไทดัน-ถนนหว้า Dan-

ภาคย่างกุ้ง
ลานมะด่อ