จีน

The various kind of restaurants in Myanmar.

ภาษาจีน๔๗

ภาคย่างกุ้ง
บะฮาน

อิมพีเรียลการ์เด้นแอทเมียนมาร์พลาซ่า

ภาคย่างกุ้ง
บะฮาน

โรงแรมในเกาฉี

บะฮาน