จีน

The various kind of restaurants in Myanmar.

ลุงนก & อาหารว่าง

ภาคย่างกุ้ง
ลานมะด่อ

ร้านอาหารเอเชียเฮาส์

ภาคย่างกุ้ง
ลานมะด่อ

ปานสวิง

ภาคย่างกุ้ง
ลานมะด่อ

มูนเบเกอรี่ @ จังก์ชั่นมันทิน

ภาคย่างกุ้ง
ลานมะด่อ