พัก

ลองมาค้นพบข้อมูลต่างๆของเมียนมาร์ที่คุณไม่รู้เกี่ยวกับเรื่องนี้เลย!

ประเพณีที่น่ารักจากภูมิภาคตอนบนของประเทศเมียนมา…

เขตมัณฑะเลย์

ประเทศเมียนมามีความเสมอภาคทางเพศหรือเปล่า…

งานหัตถกรรมและธุรกิจร่มปะเต็ง…

อิระวดี
พะสิม

5 ข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับมวยคาดเชือกเมียนมา…

อาหารว่างพม่าที่มาตั้งแต่สมัยพุกาม…

ประเพณีการสักพม่า…