งานเทศกาล

ลองมาค้นพบข้อมูลต่างๆของเมียนมาร์ที่คุณไม่รู้เกี่ยวกับเรื่องนี้เลย!

งานบุญบั้งไฟ

รัฐฉาน
ตองจี