อาหาร

ลองมาค้นพบข้อมูลต่างๆของเมียนมาร์ที่คุณไม่รู้เกี่ยวกับเรื่องนี้เลย!

งานแสดงสินค้าท้องถนิ่คร้ังที่ 11…

ภาคย่างกุ้ง

ไร่องุ่น Red Mountain บนเนินเขาที่สวยงาม…

หย่าว ชเว่

Shel’s Bistro

ภาคย่างกุ้ง