วัฒนธรรม

ลองมาค้นพบข้อมูลต่างๆของเมียนมาร์ที่คุณไม่รู้เกี่ยวกับเรื่องนี้เลย!

จตุรทิศ ประเพณีเลี้ยงอาหาร ทำทานแบบพม่า…

ทะนาคา เครื่องสำอางจากธรรมชาติ…

ไปเยือนหมู่บ้านเผ่าชิน, มรัคอู…