ผล ประโยชน์

ลองมาค้นพบข้อมูลต่างๆของเมียนมาร์ที่คุณไม่รู้เกี่ยวกับเรื่องนี้เลย!

ห้องนั่งเล่นที่สนามบินนานาชาติย่างกุ้งเป็นซุปเปอ…

เขตย่างกุ้ง

“บรู้คลิน หนึ่งในบาร์ดนตรีที่ดีที่สุดในย่างกุ้ง”…

เขตย่างกุ้ง

จตุรทิศ ประเพณีเลี้ยงอาหาร ทำทานแบบพม่า…

ทะนาคา เครื่องสำอางจากธรรมชาติ…

ไปเยือนหมู่บ้านเผ่าชิน, มรัคอู…