เจดีย์

Let's discover various Myanmar information that you don't know about yet!

ไปเที่ยวภูเขาปาน ต๊ะ ปวิ้น (Pan Ta Pwint) ในหนึ่…

ภาคย่างกุ้ง

เมืองโบราณอังวะ (Inn-Wa) เดิมชื่อว่า ”อะวะ” (AVA…

รัฐสะกาย

1 วันกับการเดินทางไปยังวัดเก่าแก่ที่ถูกลืมกว่า 1…

เขตมัณฑะเลย์
มหา อ่าว มเย่

"ปแย๊ะ คะ ยเวะ” ศูนย์กลางของประเทศเมียนมา…

เขตมัณฑะเลย์
เจ้าแส่

มิงกุน (Mingun) เมืองสำคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒ…

รัฐสะกาย
มีนกูน

เมืองชเวโบ

รัฐสะกาย
ชเวโบ