จีน

The various kind of restaurants in Myanmar.

๘๐๐ชามอาหารจีน

ภาคย่างกุ้ง
โบตะถ่าว

& ไฟน้ำแข็งบาร์

ภาคย่างกุ้ง
โบตะถ่าว

ย่างกุ้งริเวอร์ครูซ & รับประทานอาหาร-YRC

ภาคย่างกุ้ง
โบตะถ่าว