จีน

The various kind of restaurants in Myanmar.

ริชบาร์

ภาคย่างกุ้ง
มะยานโกง

ฟิชเชอร์แมนวาร์ฟปลาหม้อไฟ MM

ภาคย่างกุ้ง
มะยานโกง

ร้านอาหารเมียนมาร์ (สาขา9ไมล์)

ภาคย่างกุ้ง
มะยานโกง