จีน

The various kind of restaurants in Myanmar.

ห้องอาหารสี่ฤดู

ภาคย่างกุ้ง
ต่าว อ๊กกะลา

วัฒนธรรมกาแฟ

ภาคย่างกุ้ง
ต่าว อ๊กกะลา

ห้องครัว mergui-ถนนธนธรรม-

ภาคย่างกุ้ง
ต่าว อ๊กกะลา