จีน

The various kind of restaurants in Myanmar.

ร้านอาหารหินสี

ภาคย่างกุ้ง
ต่า มเว่

นายเตา (สาขา Tamwe)

ภาคย่างกุ้ง
ต่า มเว่

สวนตะวันตก-โปโลคลับ-

ภาคย่างกุ้ง
ต่า มเว่