จีน

The various kind of restaurants in Myanmar.

เซ็นจูรี่บาร์ & คาเฟ่

ภาคย่างกุ้ง
ดะโก่ง