จีน

The various kind of restaurants in Myanmar.

ไชน่าทาวน์๑๒๕คาเฟ่

ภาคย่างกุ้ง
ละต่า