บริติช

The various kind of restaurants in Myanmar.

โซลคอฟฟี่

ภาคย่างกุ้ง
หยั่นกีน

การต้มกุ้งพม่า

ภาคย่างกุ้ง
หยั่นกีน

โคซี่บาร์ & ห้องอาหาร

ภาคย่างกุ้ง
ต่าว อ๊กกะลา

& บาร์ร้านอาหาร

ภาคย่างกุ้ง
โบตะถ่าว

บาร์บิสโทรในภูมิภาค

พุกาม
ภาคย่างกุ้ง

บิสโทร

ภาคย่างกุ้ง
ปะแบดาน

บาร์กูร์เมต์

ภาคย่างกุ้ง
กะมายุด

ห้องอาหารเพนต์เฮาส์-Skybar –เลานจ์

ภาคย่างกุ้ง

มันฝรั่ง

ภาคย่างกุ้ง

บ้านชา

ภาคย่างกุ้ง
เจ้าตะดา