อิตาลี

The various kind of restaurants in Myanmar.

ไวน์ลิงค์ร้านอาหาร & บาร์

ภาคย่างกุ้ง
มะยานโกง

บิสโทร

ภาคย่างกุ้ง
ปะแบดาน

เมียนมาร์

ภาคย่างกุ้ง
กะมายุด

คาเฟ่ทีบาร์

ภาคย่างกุ้ง

๓๖๕คาเฟ่แอทย่างกุ้งอินเตอร์เนชั่นแนล

ภาคย่างกุ้ง
ดะโก่ง