สิงคโปร์

The various kind of restaurants in Myanmar.

ความงามในหม้อ

ภาคย่างกุ้ง
บะฮาน

บีบีคาเฟ่

ภาคย่างกุ้ง
จิ๊ มยิ่น ดาย

เมียนมาร์แอทเมียนมาร์พลาซ่า

ภาคย่างกุ้ง
บะฮาน

บ้านแม่

ภาคย่างกุ้ง
ต่า มเว่

คราฟท์คาเฟ่

ภาคย่างกุ้ง
ดะโก่ง