ดั้งเดิม

The various kind of restaurants in Myanmar.

ร้านอาหาร J

ภาคย่างกุ้ง
กะมายุด

ห้องครัวพื้นเมือง

ภาคย่างกุ้ง
ตุ๊วันนะ

พม่าบิสโทร

ภาคย่างกุ้ง

๔๖

ภาคย่างกุ้ง
ต่าว อ๊กกะลา

บุเจ้า

ภาคย่างกุ้ง
โบตะถ่าว

@Junction ครัวไทย

ภาคย่างกุ้ง
ปะแบดาน

วิสตาโดริโอคายันแบบดั้งเดิม

ภาคย่างกุ้ง
ตุ๊วันนะ