ท้อง ถิ่น

The various kind of restaurants in Myanmar.

ห้องครัวพื้นเมือง

ภาคย่างกุ้ง
ตุ๊วันนะ

@Junction ครัวไทย

ภาคย่างกุ้ง
ปะแบดาน

& อาหารทะเลยะไข่

ภาคย่างกุ้ง
ลานมะด่อ