เกาหลี

The various kind of restaurants in Myanmar.

โซลคอฟฟี่

ภาคย่างกุ้ง
หยั่นกีน

ร้านอาหารเกาหลีจุง

ภาคย่างกุ้ง
อีนเส่ง

ห้องอาหารเกาหลีโซล

ภาคย่างกุ้ง
โบตะถ่าว

ยากิโทริชิซูชิเฮาส์

ภาคย่างกุ้ง
กะมายุด

ร้านอาหารบาร์บีคิวเกาหลี

ภาคย่างกุ้ง
ต่าว อ๊กกะลา

โอ้มายปิ้งย่างบาร์บีคิว & มาลาเซียงกั๋ว

ภาคย่างกุ้ง

ห้องอาหารเกาหลี (จังก์ชั่น)

ภาคย่างกุ้ง
ลานมะด่อ

โซลเมียนมาร์ @ สาขายุนท์ตอง

ภาคย่างกุ้ง
มิงกะลาต่าวหยุ้น

มูนเบเกอรี่ @ จังก์ชั่นมันทิน

ภาคย่างกุ้ง
ลานมะด่อ

หม้ออุ่นพิเศษและบุฟเฟต์บาร์บีคิว

ภาคย่างกุ้ง

อาหารและเครื่องดื่มและ & ไก่ทอด

ภาคย่างกุ้ง
กะมายุด

ร้านอาหารเกาหลีแอทเมียนมาร์พลาซ่า

ภาคย่างกุ้ง
บะฮาน

๓๖๕คาเฟ่แอทย่างกุ้งอินเตอร์เนชั่นแนล

ภาคย่างกุ้ง
ดะโก่ง