ไต้หวัน

The various kind of restaurants in Myanmar.

นายวัวพม่า

ภาคย่างกุ้ง
อะโหล่ง

เครื่องดื่มรหัสชา & ขนมขบเคี้ยว

ภาคย่างกุ้ง

สาขาสียาง @ นาวาเดย์

ภาคย่างกุ้ง
ดะโก่ง