อินเดีย

The various kind of restaurants in Myanmar.

& ไฟน้ำแข็งบาร์

ภาคย่างกุ้ง
โบตะถ่าว

ห้องอาหารมารีน่า

ภาคย่างกุ้ง
ดะโก่ง

โชคดีเซเว่น @Ahlone

ภาคย่างกุ้ง
อะโหล่ง

อินเดียบิสโทรพม่า @ โอเชี่ยนชเวหายตู

ภาคย่างกุ้ง
บะฮาน